صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای یوم الله 22 بهمن را نقطه اوج وحدت و بصیرت و آگاهی ملت و بازتعریف حمایت 4 دهه از انقلاب اسلامی اعلام کرد


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای یوم الله 22 بهمن را نقطه اوج وحدت و بصیرت و آگاهی ملت و بازتعریف حمایت 4 دهه از انقلاب اسلامی اعلام و با دعوت مردم برای حضور در راهپیمایی روز دوشنبه خاطر نشان کرد: راهپیـمایـی بـاشــکوه چــهــلمیـن ســالگـرد پیــروزی انــقلاب اســلامـی در سـراســـر میهن اسلامی ایران برای عموم مردم و سیاستمداران دنیا، معنایی متفاوت خواهد داشت که برای دوستان مایۀ نشاط و امید و برای دشمنان زبون این انقلاب مایۀ یأس و ناامیدی است.

متن ­ «اطـلاعیـۀ سـراسـری فراخـوان و دعـوت عمـومـی برای خلـق حمـاسـه حضـور در فـجــر چهلـم انـقلاب اسـلامـی» به این شرح است:

«بســم الله الـرحـمن الـرحیـم»
یـوم الله بیسـت و دوم بـهمن، نــقطـۀ اوج وحـدت و حضور آکنده از بصیرت و آگاهی ملت و باز تعریف حمایت چهـار دهه از انقلاب اسلامی است. حضـور حمـاسـی و وحـدت‌بخش مردم ایـران در راهپیـمایـی بـاشــکوه چــهــلمیـن ســالگـرد پیــروزی انــقلاب اســلامـی در سـراســـر میهن اسلامی ایران برای عموم مردم و سیاستمداران دنیا، معنایی متفاوت خواهد داشت که برای دوستان مایۀ نشاط و امید و برای دشمنان زبون این انقلاب مایۀ یأس و ناامیدی است.
اینک در چـهـلمیـن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در سالی که با عنوان «حـمایـت از کـالای ایرانـی» نامگذاری شده همچون سنوات قبل سیمای شهر‌ها و روستا‌ها در ســراســر کشور شاهد برپایی اجتماع عظیم و میلیونی مردم و برپایی، راهپـیمایی "یـوم‌الله 22 بهمـن" است که به صورت یـکپارچـه و همـزمان، در بیـش از یکهــزار شــهر، شــهرســتان و بیــش از 10 هــزار روسـتا در سـراســر کشـور و در تـهـران با سـخنرانـی ریـاســت محتــرم جمهــوری برگزار می‌شود.
روز 22 بهمـن‌ماه 1397 همۀ دنیـا شـاهد خواهنـد بـود که همزمان با خیابان‌های تـهـران و مسـیر‌های دوازده‌گـانه منتهی به میـدان بـزرگ آزادی، میادین اصلی و مسـیر‌های اعـلام‌شـده تـمامی شـهر‌ها، مردم گرانقدر ایران با هر بینش سیاسی، هر نوع سلیقه اجتماعی و از هـر دیـن، قـوم و نـژادی همه یک صدا «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را فریاد خواهند زد.
راهپیـمایـی بـاشـکوه یــوم‌الله 22 بـهمـن؛ مـردم همـیشـه در صحنــه و بـصـیر ایـران اســلامی صـبح دوشــنبه، بـه طـور همـزمان در سـراســر کشــور و در تـهـران از سـاعـت 9:00 صــبح از مسـیـرهای دوازده گـانه به سـوی میـدان آزادی، راهپیـمایی خود را آغـاز خواهـند کرد.
شـورای هماهنـگی تبلیـغات اسـلامـی از ملـت بـزرگ و آگـاه ایـران اسـلامی و تـمامی گـروه‌ها، احـزاب و تشـکل‌های وفـادار به آرمـان‌های انـقلاب اسـلامی دعـوت مـی نمایـد تا بار دیگر با حضـور حماسـی، انـقلابــی و آمیختـه با بـصیـرت خود در صـحنۀ آوردگاه راهپیـمایی یـوم‌الله 22 بهمـن‌مـاه، «شـکوه وحـدت و هـمبسـتگـی حضـور ملـی، عـزت و عظـمـت و اقتــدار» خویش را به نمایش گذارده و با آرمان‌های بلنـد بنـیان‌گـذار کبیـر انـقلاب اسـلامـی، حضـرت امام خـمـینی «رحمت لله علیه» و شهدا و مقـام معظـم رهبـری «مدظله العالی» تـجـدیـد بیـعت نـماینـد.

مرتبط با این خبر

  • برگزاری اردوی تیم ملی کشتی آزاد

  • شاهد ذلت آمریکا در افکارعمومی جهان هستیم

  • توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز

  • آمریکا توانایی جنگ افروزی علیه ایران را ندارد

  • کاهش قیمت سکه به کمتر از 4 میلیون تومان

  • پرمصرف‌ها، خوش مصرف‌ شدند

  • بنیه دفاعی کشور خط قرمز ماست

  • زمان رسیدگی‌ها را کوتاه می‌کنیم

  • باشگاه استقلال محرومیتش را تکذیب کرد

  • صبر ما در برابر آمریکا حد و اندازه‌ای دارد