صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تشکیل «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،مجلس با یک فوریت رسیدگی به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موافقت کرد.

لاریجانی روز ارتش را تبریک گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس افزود: لازم می دانم روز ارتش جمهوری اسلامی را به همه عزیزان و همکاران ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض کنم و به همه نیروهای سه گانه ارتش به ویژه نیروی زمینی که امروز به نام آنها ثبت شده است از جانب مجلس تبریک و تهنیت عرض کنم و آرزوی توفیق برای همه عزیزان در ارتش جمهوری اسلامی ایران دارم.

در مجلس تعیین شد؛ نقش رسانه ملی در لایحه هوای پاک
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه هوای پاک با بررسی و تکمیل ماده 28 این لایحه موافقت کردند.

براساس این ماده سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه دولتی مکلفند برنامه های تولیدی در زمینه فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع رسانی مورد تایید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آگاهی بخشی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه های آگهی و یا آموزشی رسانه ای با اخذ 50 درصد بها اطلاع رسانی و پخش کنند.

نحوه جبران هزینه سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی در بودجه سالانه پیش‌بینی می شود.

یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد 50 درصد پیشنهاد شده در این ماده نیز دریافت نشود که مجلس با آن موافقت کرد.

میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی از سوی منابع متحرک و ثابت را مشخص کردند.

نمایندگان درنشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 29 این لایحه با 155 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 29 لایحه مذکور؛ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع‌ ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون(10.000.000)تا بیست میلیون(20.000.000) ریال محکوم می‌شود.

در تبصره1 این ماده آمده است: نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون (1.000.000) ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال محکوم نماید.

براساس تبصره2 این ماده؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تکالیف سازمان محیط زیست برای جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی
مایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازمان محیط زیست را مکلف به همکاری با سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات برای جلوگیری از امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 30 این لایحه با 161 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 30 این لایحه؛ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به‌منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریو‌ن‌ساز از حدود مجاز تعیین‌شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راه‌اندازی نماید.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت ننمایند؛برای اولین‌بار به پنجاه میلیون(50.000.000)تا دویست میلیون(200.000.000) ریال جریمه نقدی محکوم و درصورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.

در تبصره این ماده آمده است:حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ناجا و یگان حفاظت سازمان محیط زیست مکلف به برخورد با واحدهای آلوده کننده شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت نیروی انتظامی و یگان حفاظت سازمان محیط زیست را مکلف کردند به عنوان ضابط دادگستری اقدامات لازم را در برخورد با واحدهای آلوده کننده انجام دهند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 31 این لایحه با 156 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 31 این لایحه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به‌عنوان ضابط دادگستری، درمورد وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا درصورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در برخورد با واحدهای آلوده‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به‌عمل آورند.

تصویب یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی موافقت کردند.

یک فوریت این طرح با 137 رای موافق، 44 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید.

شعبه تخصصی درهر حوزه قضایی برای رسیدگی به تخلفات آلودگی هوا تشکیل می شود
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که برای رسیدگی به تخلفات و جرایم آلودگی هوا شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 32 این لایحه با 132رأی موافق، 34 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 32 این لایحه، برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.

در تبصره1 ماده 32 لایحه مذکور آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.

براساس تبصره2 ماده 32، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

اختصاص منابع درآمدی حاصل از قانون محیط زیست برای مقابله با منابع آلوده کننده هوا
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اختصاص منابع درآمدی حاصل از قانون محیط زیست برای مقابله با منابع آلوده کننده هوا موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با ماده 33 این لایحه با 142رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 33 این لایحه، 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می شود تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی برای تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا هزینه شود.

بیست درصد از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا اختصاص می یابد. تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارد شده به محیط‌زیست مندرج در این قانون هر دو سال یک بار توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تصویب یک فوریت طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و نهضت سوادآموزی موافقت کردند.

جزئیات این طرح در جلسات بعدی بررسی و تصویب خواهد شد.

طرح یاد شده پیرو الزام برنامه ششم مبنی بر تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی تهیه شده است.

احداث واحدهای تولیدی و صنعتی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ازجانب سازمان محیط زیست شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که احداث هر گونه واحد تولیدی و صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سازمان حفاظت محیط زیست شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه هوای پاک با اصلاح ماده 11 این لایحه با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این گزارش تبصره 5 این ماده با موافقت نمایندگان مرعی اعلام و بررسی آن به نشست علنی بعدی مجلس موکول شد.

براساس ماده 11 اصلاح شده لایحه مذکور، هر گونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سازمان است. سازمان موظف است ظرف مدت دو ماه استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری را جواب دهد و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تایید است.

در هر استان کمیسیونی به عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، فرماندار و مدیرکل سازمان بازرسی استان مربوط تشکیل می شود.

درصورت اعتراض متقاضی و ادعای عدم آلایندگی، مرجع استانی فوق به اختلافات فی ما بین رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی در سازمان) مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. نظر کمیسیون لازم الاجراست.

دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر است.

براساس تبصره 1 این ماده، کمیسیون مکلف است مبنای موارد موضوع این ماده از جمله درخصوص محدوده و حریم، فاصله با شهر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.

در تبصره 2 آمده است: متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

در صورت عدم جبران، موضوع در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه 4 ، 180 میلیون ریال تا 360 میلیون ریال محکوم می شود.

همچنین در تبصره 3 ماده مذکور آمده است: واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش بر خط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.

طبق تبصره 4 این ماده نیز، همه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خوداظهاری در پایش اقدام کنند.

در تبصره 5 نیز مطرح شده است: واحدهای تولیدی موضوع این ماده که براساس اعلام سازمان و در چارچوب آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، به عنوان واحد برگزیده سبز معرفی شوند، از پرداخت 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده همان سال معاف می باشند.

شایان ذکر است در ادامه بررسی لایحه هوای پاک در نشست علنی امروز، نوبت به بررسی ماده 34 رسید که با درخواست نادر قاضی پور و دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مرعی اعلام شد.

براساس ماده 34 مرعی شده لایحه مذکور، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.02.03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و‌ تصمیم قانونی مربوط ‌به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354.04.29 کمیسیون‌‌های مشترک مجلسین و بند (6) ماده (18) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368.01.20 نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می‌شود:

ـ متن ذیل به انتهای بند(20) قانون شهرداری مصوب 1334.04.11 کمیسیون‌های مشترک مجلسین الحاق می‌شود:

این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد.

ـ در تبصره(1) ماده(2) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386.03.23 مجلس شورای اسلامی عبارت «یک سال» به «دوسال» و «سی‌هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح می‌شود.

در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 مجلس شورای اسلامی عبارت «بیش از پنج‌سال» به‌عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی دوسال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال» اصلاح می‌شود.

مرتبط با این خبر

  • در دریای خزر؛ افزایش 36 درصدی صید ماهی سفید

  • انتقال زائران از 20 ایستگاه پروازی؛

  • سوم بهمن ولادت با سعادت الگوی پرستاران، حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار مبارک باد.

  • در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با برخی نمایندگان مجلس؛

  • آقای روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم

  • نمایندگان رییس جمهور به خوزستان می‌روند

  • آخرین اخبار از حملات ترکیه به عفرین سوریه

  • راه حل مسئله فلسطین، مقاومت است

  • 80 درصد تراکنش اپراتور‌ها به روش الکترونیک

  • در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛