نرو اینجوری نرو نگو مجبوری

خواننده : احسان خواجه امیری

نرو؛ وقتی دلت می دونی پامه هنوز… ●♪♫
نرو! كارِ تو نیست؛ منو نبینی یه روز! ●♪♫
نرو این جوری… ●♪♫
نرو؛ نگو مجبوری! ●♪♫
نرو… آخه این دوری، چی داره برامون؟ ●♪♫
نرو… تا وقتی با خودمی؛ خوشبختی! ●♪♫
تموم میشه، این سختی ●♪♫
رد میشه غمامون ●♪♫
لب تر كن؛ غرقت میشم! ●♪♫
بارون شه، چترت میشم… ●♪♫
لب تر كن؛ تنها آدمِ قلبت میشم ●♪♫
لب تر كن… من میمیرم؛ باز از تو جون میگیرم! ●♪♫
لب تر كن؛ شاید زیر و رو شد تقدیرم ●♪♫
تو نباشی؛ بگم حرفامو به كی؟ ●♪♫

1400/12/11
|
17:14
دسترسی سریع