آیینه

خواننده : قاسم افشار

متن ترانه :


یه چیزی بگو چهره ی آشنا یه چیزی بگو تا دلم باز شه
قفس بشكنه آسمون تو بیاد پرم قسمته روز پرواز شه
یه چیزی بگو چهره ی آشنا یه حرفی بزن تا تكونم بدی
تو آیینه رفتی به چی تن بدی كجایه جهانو نشونم بدی
آهای آیینه من شكستم برو منو با جهانم فراموش كن
یه كاری نكن بشكنم قلبتو به حرفی كه گفتم تو هم گوش كن
آهای آیینه من شكستم برو منو با جهانم فراموش كن
یه كاری نكن بشكنم قلبتو به حرفی كه گفتم تو هم گوش كن

درست رو به روی منی روز و شب تو آیینه رفتی چیكارم كنی
كمین كردی از اونوره زندگی كه تا رو بگیرم شكارم كنی
نمیترسم از خنجر پشته سر پر از وحشته لحظه های بدم
ببین من از عشق و خطر رد شدم من از آخره زندگی اومدم
آهای آیینه من شكستم برو منو با جهانم فراموش كن
یه كاری نكن بشكنم قلبتو به حرفی كه گفتم تو هم گوش كن
آهای آیینه من شكستم برو منو با جهانم فراموش كن
یه كاری نكن بشكنم قلبتو به حرفی كه گفتم تو هم گوش كن

1401/03/31
|
09:08
دسترسی سریع