ثانیه ها

ترانه "ثانیه ها" با صدای امین بانی

متن آهنگ:

اینجا یكی هست كه هر ثانیه خوابت رو میبینه

تو چشمه تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه

همیشه اونكه غرقه سكوته دستتو میخونه

درد لحظه رو كسی میفهمه كه منتظر میمونه

از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید

شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

بشه قدر این ثانیه ها رو كنار تو فهمید

شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید


بشه قدر این ثانیه ها رو كنار تو فهمید

بعد تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود

هر مسافری كه از راه رسید از تو بیخبر بود

من ساعتارو بیدار نكردم خوابتو ببینن

این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم

از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید

شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

بشه قدر این ثانیه ها رو كنار تو فهمید

شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

بشه قدر این ثانیه ها رو كنار تو فهمید


از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید

1403/04/19
|
07:51
دسترسی سریع