صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : خوش خویی عبادت است و سکوت زینت.

مرتبط با این