صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : حشمت اله رجب زاده
آهنگساز : افشین رامین
شاعر : جلال الدین محمد مولوی

آرام جان
این کیست، چنین مست ز خمار رسیده
یا یار بود، یا ز بر یار رسیده
یا شاهد جان باشد رو بند گشاده
یا یوسف مصری ست ز بازار رسیده
یا زهره و ماه ست، در آمیخته باهم
یا سرو روان ست، ز گلزار رسیده
یا صورت غیب است که جان همه جانهاست
یا مشعله از، عالم انوار رسیده
یا ساقی دریا دل ما بزم نهاده
از گلشن دیدار بگفتار رسیدم

مرتبط با این