صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند: وقتی که برادر دینی ات از تو جدا شد سخنی پشت سر او نگو مگر اینکه دوست داری او پشت سر تو آن را بگوید.

مرتبط با این