صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : ای مردم در خوبی ها با یکدیگر رقابت کنید و در بهره گرفتن از فرصتها شتاب کنید.

مرتبط با این