صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

امام حسین (ع) می فرمایند : چشمی که تو را مراقب خویش نبیند کور است.

مرتبط با این