صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یک مسابقه یک پیام

سوال امروز 26 دی ماه:
تحول بزرگ هنری پس از انقلاب اسلامی ایران چه بود؟

1) آوردن هنر و معارف در میان مردم
2) ارتباط های هنری بین المللی
3) توجه به هنرهای اروپاییبرای دیدن اسامی برندگان روز قبل به صفحه یک مسابقه یک پیام مراجعه نمایید:

http://radiopayam.ir/tabledetails/?m=020005&n=351103

مرتبط با این