صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : دولتمند خال اف

آهنگساز : آنسامبل فلک

صد جان و دل فدای یک دمای مادر
فتح و گشایش آرد دست دعای مادر
صد شعرها سرودم از بود و از نبودم
در طینتم سرشته سوز و نوای مادر
نشنید گر صدایم دنیای سخت خوابان
انگیزه ای ست شاید ازدعای مادر
از ثروت و ز شهرت گر به فلک زنم سر
تعظیم می کنم باز در پیش پای مادر
جز چار درد زادن درد دگر نخواهد
از جار سمت دنیا آید صدای مادر
شاه و گدا نماندند در عهد ما ولیکن
بودند جمله شاهان آخر گدای مادر
غمناک و خاک بر سر زانم که هنت دریا
از گریه چون نخشکد روز وداع مادر

مرتبط با این