گریه كن

خواننده : همایون شجریان

درد را باران نمی شوید
ولی
زیر باران گریه كن گریه كن

1400/12/08
|
11:45
دسترسی سریع