افزایش میزان خرید تضمینی گندم


معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی گفت: پیش بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم امسال به 6 میلیون تن برسد.

1401/04/01
|
11:59
|


معاون وزیر جهاد كشاورزی: میزان خرید تضمینی گندم به 6 میلیون تن می‌رسدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد قربانی افزود: علت این مسئله اجرای سیاستی بود كه براساس آن كشاورزان از كودهای فسفاته و پتاسه استفاده كردند كه روی عملكرد محصول تأثیر بسزایی داشت.
قربانی افزود: گزارش های فائو نیز حاكی از افزایش تولید غلات در كشور است.

وی همچنین با اشاره به كاهش 45 درصدی قیمت كودهای فسفاته و پتاسه گفت: این امر تأثیر بسزایی در تولید محصولات كشاورزی داشته است.

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد كشاورزی همچنین با بیان اینكه میزان خرید تضیمینی گندم از سه میلیون و 400 تن عبور كرده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد افزایش دارد.

سهراب سهرابی گفت: سال زراعی گذشته در همین تاریخ دو میلیون و 690 هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان خرید تضمینی شده بود.

سهرابی گفت: تاكنون بابت خرید تضمینی گندم، مبلغ 27 هزار و 500 میلیارد تومان معادل 75 درصد طلب كشاورزان به حسابشان واریز شده و مابقی پول آنان از طریق تامین نقدینگی پرداخت می‌شود.

وی افزود: از زمان برداشت تاكنون بیشترین میزان خرید تضمینی گندم مربوط به استان‌های خوزستان با یك میلیون و 354 هزار تن، گلستان 671 هزار تن، فارس 341 هزار تن و ایلام با 167 هزار تن است.

دسترسی سریع