تنفس شش روز هوای مطلوب در پایتخت

بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران، میانگین كیفیت هوای پایتخت هم‌اكنون (24 مردادماه) در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد و این وضعیت برای ششمین روز متوالی تجربه شده است.

1401/05/25
|
08:55
|

به گزارش رادیو پیام از ایسنا، بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هم‌ اكنون «ذرات معلق كمتر از 2.5میكرون» با میانگین 96 وكیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته «ازن» با میانگین 127 بود و كیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت.

غلظت آلاینده‌ها از ساعت 1 تا 3 بامداد افزایش یافت و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت اما از ساعت 4 دوباره كاهش یافت، به عدد 98 رسید و در شرایط قابل قبول قرار گرفت كه این وضعیت تاكنون ادامه داشته است.

گفتنی است كه شاخص كیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا 50 هوا "پاك"، از 51 تا 100 هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از 101 تا 150 هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از 151 تا 200 هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از 201 تا 300 هوا "بسیار ناسالم" و از 301 تا 500 شرایط كیفی هوا "خطرناك" است.

انتهای پیام

دسترسی سریع