توسعه طرح سامانه‌های نوین آبیاری

مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهادكشاورزی گفت: توسعه طرح سامانه‌های نوین آبیاری مردمی‌ترین طرح وزارت جهادكشاورزی است و 90 درصد مردم دراین طرح مشاركت دارند.

1403/01/29
|
14:09
|

فریبرز عباسی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری گفت: طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از اوایل دهه 70 در كشور شروع شد و همواره در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ ای كشور مانند برنامه اقتصاد مقاومتی از طرح‌های محوری وزارت جهاد كشاورزی بوده و در سراسر كشور اجرا شده است.
وی با تاكید بر اینكه بیش از 90درصدِ طرح های توسعه سامانه های نوین آبیاری به دست مردم و بخش خصوصی عملیاتی می‌شود، یادآور شد: وزارت جهادكشاورزی به عنوان نماینده دولت و حاكمیت با برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرا نقش 10درصدی را در این میان ایفا می‌كند.

عباسی با اشاره به شعار سال، افزود: اگر شعار سال را به دو بخش جهش تولید و مشاركت مردم تقسیم كنیم؛ طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در هر دو بخش آن نقش داشته و خواهد داشت.

وی با اشاره به اینكه اثربخشی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در افزایش تولید است، تصریح كرد: با توجه به نحوه مدیریت و بهره‌برداری، این طرح می‌تواند تا 40درصد و بیشتر در افزایش تولید موثر باشد.در بخش دوم شعار سال نیز كه شامل مشاركت مردم است، تاكنون حدود 3 میلیون هكتار توسعه انواع سامانه های نوین آبیاری در كشور داشته ایم كه حدود 15 تا 20درصد از آن برعهده مردم است.

به گفته مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، از 3 میلیون هكتار توسعه انواع سامانه های نوین آبیاری حدود 300هزار هكتار به علت اثربخشی طرح 100درصد با مشاركت مالی مردم بوده است.

دسترسی سریع