محسن حاجی میرزایی آموزش مهارت‌ها به دانش آموزان با نیاز‌های ویژه

وزیر آموزش و پرورش در سی‌ودومین شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی برآموزش مهارت‌ها به دانش آموزان با نیاز‌های ویژه تاکید کرد.

1399/02/31
|
08:33آموزش مهارت‌ها به دانش آموزان با نیاز‌های ویژهبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آقای محسن حاجی میرزایی در سی‌ودومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار‌کرد: در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصویر خوبی از اقدامات سازمان منعکس شد که معطوف به اهداف و برنامه‌های اصلی سازمان بود.
وی افزود: بسته‌های تحولی درنظر گرفته شده جهت گیری‌های روشنی به سمت هدف‌های روشن و مشخص دارد و اجرای آن‌ها تحولات خوبی در آموزش کودکان بانیاز‌های ویژه به همراه دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست تلفیقی طرح خوبی است که دانش آموزان با نیاز‌های ویژه را برای حضور در اجتماع آماده می‌کند، گفت: طرح مهارت آموزی در مدارس استثنایی که ریاست محترم جمهوری نیز بار‌ها بر اجرای آن تاکید کرده‌اند مورد توجه قرار گیرد و پیگیری شود.
آقای حاجی میرزایی تصریح کرد: طرح غربالگری و سنجش نوآموزان در بدو دبستان طرحی مدرن و با ارزش است و البته امسال با توجه به شرایط شیوع کرونا با یک ماه تاخیر برگزار می‌شود.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: لازم است با تعامل و ارتباطات فضای مناسب‌تری برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه فراهم کنیم تا خاطر خانواده‌ها جمع باشد که فرزندشان از خدمات آموزشی و پرورشی خوبی برخوردار هستند.

دسترسی سریع