براساس اعلام دفتر مقام معظم رهبری

اعلام میزان زکات فطره
میزان زکات فطره از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد.

1399/02/31
|
08:39

براساس اعلام دفتر مقام معظم رهبری
اعلام میزان زکات فطره
میزان زکات فطره از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد.

اعلام میزان زکات فطریه به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میزان زکات فطره براساس فتوای رهبر معظم انقلاب و با در نظر گرفتن نان به عنوان قوت غالب، برای هر نفر 10 هزار تومان اعلام شد.

دسترسی سریع