جدول پخش شبکه ها برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در 26 شهریور

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه 26 شهریور 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

1399/06/26
|
09:38


جدول پخش شبکه ها
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در 26 شهریور

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه 26 شهریور 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه 26 شهریور 1399 پخش می‌شود به این شرح است:


شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت8 تا 8:3 دانش فنی تخصصی پایه12 رشته ساختمان
ساعت8:30 تا9 دانش فنی پایه پایه10 رشته طراحی دوخت
ساعت 9 تا 9:30 شهروند الکترونیک پایه11 رشته شبکه و‌نرم افزار.
ساعت 20:50 تا21:15 عناصر و جزییات ساختمان پایه11 رشتهمعماری
ساعت 21:15تا21:50 آشنایی با مکاتب هنری پایه12 رشته نقاشی

پایه ابتدایی:
ساعت 10:45تا 11:10 بازی و ریاضی پایه اول
ساعت 11:10 تا11:35علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت11:35تا12 فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت12 تا1 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم
ساعت12:25تا12:50 بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت13:15تا13:45بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت 14:30تا15ادبیات فارسی پایه هفتم (درس اول بخش دوم)
ساعت 15تا15:30 ادبیات فارسی پایه هشتم (درس اول بخش دوم)
ساعت 15:30 تا 16ادبیات فارسی پایه نهم (درس اول بخش دوم)

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت 16تا 16:30 دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران
موضوع:چرخه تدریس مجازی، از تئوری تا عمل

متوسطه دوم:
ساعت 16:30 تا17شیمی2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت 17 تا 17:30شیمی3پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت 17:30 تا18 شیمی1 پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت20 تا20:25 درس فیزیک1 پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت20:25تا20:50 فیزیک3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی


شبکه چهار

ساعت7:30درس جغرافیا3پایه12رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت8درس فلسفه1پایه11رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت8:30درس تاریخ1 پایه10رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت10:15درس فیزیک2پایه 11رشته ریاضی فیزیک.
ساعت10:45درس فیزیک2 پایه11رشته ریاضی فیزیک.
ساعت11:15درس دین وزندگی 1پایه10رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت11:45درس ریاضیات گسسته پایه12رشته ریاضی فیزیک.
ساعت12:15درس ریاضی آمار2پایه11رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت12:45درس اقتصادپایه10و11رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت13:15درس ریاضیات گسسته پایه12رشته ریاضی فیزیک.


شبکه قرآن و معارف

ساعت15درس تاریخ اسلام3پایه12رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت15:30درس جریان شناسی اندیشه‌های معاصر پایه12رشته علوم معارف اسلامی.
ساعت16درس احکام1پایه10رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت16:30درس احکام2پایه11رشته علوم و معارف اسلامی

دسترسی سریع