خبر خوب ؛ ایجاد 800 هزار شغل تا پایان سال 1400 توسط کمیته امداد امام +صوت

خادمی ، معاون اجرایی اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) در گفتگو با رادیو پیام ، جزئیات ایجاد 800 هزار شغل تا پایان سال 1400 توسط کمیته امداد امام را بازگو کرد .

1399/07/23
|
13:04

کلیه ی نیازمندان و محرومین جامعه ،که مخاطب کمیته امداد هستند و همه ی کسانی که مستقیما تحت پوشش کمیته امداد هستند و از خدمات کمیته امداد استفاده می کنند .همه ی نیازمندن جامعه که مستعد اشتغال باشند و بتوانند کار بکنند و از فیلتر حوزه ی مددکاری ما رد شوند و نیازمندیشان اثبات بشود خدمات اشتغال را برایشان ارائه می کنیم . باتوجه به ظرفیت و امکاناتی که در اختیار منطقه است در واقع توانمند بشود هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ مهارتی و علمی و هم به لحاظ ابزارهایی که برای ایجاد اون شغل کار آفرینی یا کسب و کار برای اون فرد با توجه به مشاوره ای که همکاران ما در سراسر کشور به مددجویان عزیز می دهند اشتغال لازم و مطلوب برای فرد ایجاد شود.
طبق ماده ی 83 قانون برنامه ای 5 ساله ششم توسعه ی کشور کمیته امداد موظف شده که سالانه 70 هزار فرصت شغلی برای مددجویان خودش و نیازمندان ایجاد بکند این یک تکلیف قانونی است .طبق قانون 5 ساله برای دستگاههای مختلف گذاشته شده که برای کمیته امداد هم این تکلیف مشخص شده است.

دسترسی سریع