توزیع واكسن كرونا تولید داخل تا اوایل سال جدید یا زودتر عضو كمیته ملی مقابله با كرونا خبر داد:

مینو محرز در واكنش به نگرانی‌های مردم در زمینه دسترسی به واكسن كرونا گفت: در كشور ما دانشمندان بر روی واكسن كرونا فعالیت كرده و تا اوایل سال جدید و شاید هم زودتر واكسن كرونای تولید داخل توزیع می‌شود.

1399/08/27
|
15:10
|


توزیع واكسن كرونا تولید داخل تا اوایل سال جدید یا زودتر


كرونا در پیك خود قرار دارد و این خیز باعث مرگ‌ومیر تعداد قابل توجهی از افراد در كشورمان و حتی جهان شده است. این در حالی است كه هنوز مردم آن‌طور كه باید و شاید این بیماری را جدی نگرفته و كم و كیف دسترسی به واكسن هم در حد یافته‌های علمی است. در این شرایط فقط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌تواند در مصونیت افراد در برابر كرونا موثر باشد.

توزیع واكسن كرونای تولید داخل؛ به زودی

مینو محرز، عضو كمیته مقابله با كرونا با اشاره به آخرین یافته‌های واكسن كرونا در ایران به خبرنگار برنا گفت: این واكسن در بازار توزیع می‌شود، چون در این شرایط نمی‌توان رفتار مردم را كنترل كرد. مردم به‌جای اینكه خود را با كرونا وفق دهند، این بیماری را رها كرده‌اند.

او افزود: هنوز واكسن كرونا در دنیا وارد بازار نشده است. در دنیا دو واكسن محصول كشور آمریكا مطرح است. برای مثال یكی از واكسن‌ها برای نگهداری به یخچال به دمای منفی 70 درجه نیاز دارد. این واكسن را نمی‌توان به سهولت به دیگر نقاط منتقل كرد. این محصول نیازمند به تمهیدات ویژه دارد.

محرز: ادعای نماینده صحت ندارد، كشف احتمالی دارو افتخار ملی ایران است/ حریرچی: نماینده مجلس مستندات خود را ارائه كند
محرز در واكنش به نگرانی‌های مردم در زمینه دسترسی به واكسن كرونا تاكید كرد: در كشور ما دانشمندان بر روی واكسن كرونا فعالیت كرده و تا اوایل سال جدید و شاید هم زودتر واكسن كرونای تولید داخل توزیع می‌شود.

كارشناس سازمان بهداشت جهانی ادامه داد: نباید بر این باور بود كه واكسن كرونا فقط محصول كشور مدرنا و فایزر است، بلكه تمامی واكسن‌ها با روش‌های دیگر تولید شده و موثر است. مردم نباید در این زمینه نگران باشند.

واكسن كرونای تولید داخل در مرحله كارآزمایی انسانی

به گفته او تمامی اقدامات در زمینه واكسن كرونا با تجارت و سودجویی شركت‌ها همراه بوده است. انواع و اقسام واكسن‌ها در جهان تولید می‌شود و تمامی آنها موثر هستند. اصلا مردم نگران نباشند.

محرز افزود: هر كشوری باید واكسن مورد نیاز مردم را تهیه كند. فناوری آن در كشور موجود و واكسن در مرحله كارآزمایی انسانی قرار دارد.

او تصریح كرد: تمامی واكسن‌های كرونا تولید شده در جهان موثر هستند.

دسترسی سریع