خبر خوب رادیو پیام ؛ تسهیلات بانکی برای زنان سرپرست خانوار

خبر خوب رادیو پیام ؛ تسهیلات بانکی برای زنان سرپرست خانوار

1399/10/15
|
16:57

گفتگو حسین نژاد مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با رادیو پیام درباره ی اعطای ضمانت نامه باز پرداخت تسهیلات بانکی بدون وثیغه به زنان سرپرست خانوار

دسترسی سریع