با همت قوه قضاییه ده هزار کارگر چگونه به شغل قبلی خود بازگشتند

تعدادی از صنایع به مرز تعطیلی و ورشکستگی رسیدند که با تدبیر مسؤولان قضایی از این تعطیلی‌ها جلوگیری و عده زیادی ازکارگران آن نیز به شغل قبلی خود بازگشتند.

1399/12/02
|
12:18

صنعت و کشاورزی دو بال اصلی برای پویایی اقتصاد و شکوفایی ظرفیت‌های هر کشوری است. با اینحال در چندسال اخیر به دلیل بروکراسی زائد اداری، عمل نکردن برخی بانک‌ها و موسسات مالی به تعهدات خود در قبال کارخانه‌ها، مسائل مربوط به تحریم‌ها تعدادی از صنایع در سراسر کشور را متوجه مشکلات جدی کرد و حتی به مرز تعطیلی و ورشکستگی نیز رفتند.
اما دستگاه قضایی در دوران جدید خود که با تحولات مهمی همراه شده، توانسته در حوزه تولید نیز ورود جدی داشته باشد و با دستورات رئیس قوه قضائیه و پیگیری‌های رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، در راستای احیای واحدهای تولیدی شاهد اتفاقات خوبی بوده است.با ورود قوه قضائیه در استان‌ها اقدامات مهمی در راستای حل مسائل حقوقی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.

دسترسی سریع