قرارداد 20 ساله ایران و روسیه

توافقنامه 20 ساله نظامی .امنیتی ،اقتصادی ، سیاسی و دفاعی بین تهران و مسکو

1400/04/26
|
19:29

سفیر ایران در روسیه به تازگی از آماده شدن پیش نویس توافقنامه 20ساله نظامی .امنیتی ،اقتصادی ، سیاسی و دفاعی بین تهران و مسکو خبر داد .
توضیحات محمدرضا عسگری کارشناس مسائل سیاسی در فایل صوتی همراه خبر را گوش نمایید.

دسترسی سریع