درس ژاپنی

چندی است که خبر آلودگی ذرات (فلزات) خارجی در واکسن آمریکایی مدرنا جنجالی شده است و رسوایی بزرگی را برای آمریکا رقم زده است.

1400/06/08
|
12:27

بدنبال همین مسئله و بنابر اهمیت بررسی این موضوع که چطور و چگونه در کشور صاحب تکنولوژی مانند ژاپن، همچین اتفاقی می افتد؟ سایت رادیو پیام به منظور اگاهی از روند توزیع واکسن در ژاپن و برای بررسی موضوع با نگاه و زاویه دید داخلی درکشور ژاپن، یک خبر از رسانه های داخلی ژاپن را انتخاب کرد و پس از ترجمه در سایت رادیو پیام قرار داد تا نتایج حاصل از محتوای آن مبنی بر توزیع و مراقبت واکسن وارداتی را از نقطه نظر نزدیک آن کشور، واکــاوی نماید.
و اما اکنون، در متن ذیل به نتایج و درس هایی که از خبر قبلی (آلودگی واکسن های مدرنا در ژاپن) منتشر کردیم می پردازیم:
اول - نظارت بر محموله های واکسن وارادتی:
کشف مواد خارجی در واکسن وارادتی است که توسط پروتوکل های نظارتی وزارت بهداشت ژاپن انجام گرفته است که این امر در صحبت های بین نخست وزیر و وزیر بهداشت ژاپن معلوم می شود.
دوم - اهمیت ایمنی در توزیع واکسیناسیون:
دومین چیزی که مشهود است و در دستور نخست وزیر ژاپن بر آن تاکید می شود اولویت « ایمنی » است؛ با وجود اینکه وزارت بهداشت ژاپن به نخست وزیر اطمینان خاطر می دهد که واکسن های آلوده حذف می شوند و حذف آن تاثیری در روند توزیع واکسیناسیون به وجود نخواهد آورد، اما نخست وزیر با تاکید بر اولویت ایمنی، دستور حذف محموله های بیشتر را می دهد.
سوم – نظم در نظام توزیع واکسن است:
بطوریکه در اعلام عمومی وزارت بهداشت ژاپن، قطعه های آلوده واکسن با شماره مشخص، در توزیع نقاط مختلف و استان های کشور ژاپن معلوم است.
چهارم - شناخت و اطمینان به روند تاریخی کشور صادر کننده:
چهارمین مطلب که از اهمیت خاصی برخوردار است و پر اهمیت ترین مسئله ای است که در این بین وجود دارد اعتــماد ژاپـن به واکسن های وارداتی امریکایی است که باعث خسارت جبران ناپذیر از بین رفتن انسان ها است و این همان نکته ای است که رهبر بصیر ایران در چند ماه پیش مبنی بر دقت در ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی تذکر داده اند، این یعنی همان نعمتی گرانسنگ که بایستی قدر دانسته شود و در موارد مشابه بکارگیـری شود.

دسترسی سریع