برخورد مقتدرانه سازمان مالیاتی با مفاسد اداری و فرار مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت : در برخورد با مفاسد اداری و مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خط قرمزی نداریم.

1400/09/03
|
13:41

به گزارش رادیو پیام به نقل از خبرگزاری صدا وسیما ، داود منظور با تاکید بر ضرورت تکریم مودیان مالیاتی و مودی مداری گفت: ارتقای سلامت نظام اداری و فساد ستیزی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی است و در برخورد با مفاسد اداری و مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خط قرمزی نداریم.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی، مبارزه فساد اداری و همچنین برخورد جدی با فرار مالیاتی است، گفت: با هدف ارتقای سلامت نظام اداری و حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه و منصفانه، همه مدیران سازمان باید یک صدا و قاطعانه با فساد اداری برخورد کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصریح برخورد جدی، مقتدرانه و هوشمندانه واحد‌های نظارتی و حراستی این سازمان ، بر ضرورت ارتقای تفکر و فرهنگ مودی مداری با رویکرد افزایش رضایت‌مندی مودیان، بهبود تمکین مالیاتی و صیانت همزمان از حقوق دولت و مودیان مالیاتی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ارتباط با مودیان باید در برنامه روزانه مدیران قرار گیرد، گفت: مدیران کل و معاونین ایشان لازم است روزانه، زمانی را به صورت حضوری برای ارتباط با مودیان اختصاص دهند و همچنین از طریق سیستم پیامکی و یا از طریق ایمیل سازمانی و تقویت مرکز ارتباط مردمی سازمان با شماره 1526 در خصوص ارتباط با مودیان مالیاتی اهتمام ویژه‌ای بعمل آورند.

دسترسی سریع