راه‌اندازی سامانه شناسه دار

برای جلوگیری از این مشکلات صادراتی، نیازمند راه اندازی سامانه ای هستیم که تمام اطلاعات مربوط به محصولات در آن ثبت شود و به همین منظور با دستور وزیر جهاد کشاورزی، معاونت سلامت در سازمان حفظ نباتات تشکیل می شود.

1400/10/20
|
13:48
|

راه‌اندازی سامانه شناسه دار
رییس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: برای جلوگیری از این مشکلات صادراتی، نیازمند راه اندازی سامانه ای هستیم که تمام اطلاعات مربوط به محصولات در آن ثبت شود و به همین منظور با دستور وزیر جهاد کشاورزی، معاونت سلامت در سازمان حفظ نباتات تشکیل می شود که کمیته آن نیز راه اندازی شده و سامانه سماک(سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی) نیز ایجاد شده است.
=====
لزوم اصلاح قوانین سازمان حفظ نباتات
رییس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: تمامی پروتکل ها و ماهیت عوامل خسارت زا تغییر کرده اما هنوز سازمان ما با قوانین سال 1346 کار می کند بنابراین اطلاح قوانین در بسترها و عرصه های تولید الزامی است تا افزایش عملکرد در واحد سطح و راندمان آبیاری داشته باشیم.
=====
ارتقاء کیفیت سموم
رییس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه کیفیت سموم در بخش کشاورزی از اهمیت برخوردار است، افزود: اکنون کشور با تحریم روبروست بنابراین شاهد افزایش قیمت سموم هستیم؛ بنابراین کشاورزان خرده پا نمی توانند از این سموم بهره ببرند.
وی اضافه کرد: همچنین 98 درصد تکنیکال سموم از خارج وارد کشور می شود بنابراین برخی سودجو به فکر تولید یا واردات محصولات تقلبی و بی کیفیت هستند که می تواند در تولیدات کشاورزی موثر باشد.دسترسی سریع