بخشودگی جرائم رانندگی مربوط به سال های قبل از ساعت به مدت

رادیو پیام

معرفي برنامه ها

بخشودگی جرائم رانندگی مربوط به سال های قبل

ارتباط تلفنی با سرهنگ جهانی، معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا

سرهنگ جهانی، معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، در گفتگو با رادیو پیام ، جزئیاتی از بخشودگی جرائم رانندگی مربوط به سالهای قبل را بازگو کرد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش:

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه:

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
معرفی برنامه ها