ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت 14 الي 18 به مدت 4 ساعت

بخش عصرگاهی

Bootstrap Image Preview

بخش عصرگاهی از ساعت 14 الی 18 عصربخش عصر گاهی با رویکرد تلطیف روحیه مخاطب و کاهش تنش ها و ایجاد انبساط خاطر در کنار تقویت روح مهرورزی تعریف شده است . استفاده از زبان طنز ، ضرب المثل های ایرانی در مقوله های فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید بخش عصرگاهیست .