ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هرروز از ساعت 22 الي 2 به مدت 4 ساعت

بخش شبانگاهی

Bootstrap Image Preview

بخش شبانگاهی از ساعت 22 الی 2 بامدادبخش شبانگاهی با استفاده از گویندگان شاخص که عموماً از چهره های فرهنگی شناخته شده هستند ، زمینه مناسبی برای علاقمندان حوزه فرهنگی فراهم آورده است . معرفی کتب و نشریات سودمند و خوانش بخش هایی از آن ها به صورت هنرمندانه و پخش موسیقی های فاخر از دیگر رسالت های این بخش ست . گسترش فضای آرامش فکری و ذهن مخاطب و پرهیز از طرح مطالب چالش بر انگیز به همراه بهره گیری از موسیقی مناطق و نواحی ایران از ویژگیهای بخش شبانگاهی ست .