آخرین توضیحات رحیمی فرماندار شهرستان طبس در خصوص حادثه خروج قطار مسافربری مشهد به یزد از ریل

قطار با دستگاه زیركوبی كه در ریل وجود داشته برخورد كرده است.

1401/03/18
|
14:49
دسترسی سریع