قدبلندترین مردم جهان متعلق به كدام كشور جهان هستند؟

مردم قبیله‌ای به نام Dinka در سودان جنوبی جز بلندترین مردم جهان هستند. مردم این قبیله 4 و نیم میلیون نفری در حاشیه‌ رود نیل زندگی می‌كنند و به طور میانگین 184 سانتیمتر قامت دارند.

1401/06/15
|
10:57
دسترسی سریع