بایدن باز هم مسیرش را گم كرد

جو بایدن، رئیس جمهور آمریكا پس از سخنرانی در یك مركز پژوهشی هنگام پایان سخنانش مسیر خروج از محل سخنرانی را فراموش كرد.

او سپس با كمك گرفتن از مسئولین برگزاری همایش و صدا كردن آنها در بالای تریبون راه خروج را پیدا كرد.

1401/06/28
|
11:30
دسترسی سریع