انتقال رسوبات خلیج گرگان به دایك ساحلی در بندرتركمن

گرگان- رسوبات ناشی از تخلیه گل‌ و لای بستر خلیج گرگان از طریق لوله های چندصد متری به دایك ساحلی بندرتركمن منتقل می شود.

1401/09/22
|
14:36
دسترسی سریع