خسارات شدید گردباد در شرق آیوا

گردباد شدید در شرق آیوا خسارات شدید به منازل مسكونی زد و بسیاری از مردم را وحشت‌زده كرد.

1401/10/27
|
13:42
دسترسی سریع