تكان‌های شدید و ترسناك هواپیما به هنگام فرود

خلبانان بوئینگ 777 خطوط هوایی ژاپن در حال فرود در فرودگاه با باد مخالف شدیدی روبرو شدند.

تلاش برای فرود تا نزدیكی باند ادامه یافت، اما در آخرین لحظه خلبان، تصمیمش را تغییر داد.

1401/11/10
|
10:56
دسترسی سریع