مظهر اقتدار

روز 22 بهمن اقتدار ملی است و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.

تصاویری از راهپیمایی روز 22 بهمن و حضور مردم در غرفه رادیو پیام و آوا.

1401/11/22
|
09:54
دسترسی سریع