قبل و بعد از زلزله تركیه

در این ویدئو قبل و بعد از زلزله تركیه به علت جابجایی صفحات تكتونیكی زمین را مشاهده می كنید.


جابجایی صفحات تكتونیكی زمین همانطور كه باعث حركت شبیه قاره هند به سمت اوراسیا و شكل گیری هیمالیای زیبا در حدود پنجاه میلیون سال قبل شد، میتواند باعث وقوع زلزله(در تركیه) و ویرانی كامل شهری شود.(چه امیدها و زندگیها دفن شد)

شهرهایی كه با وجود اطلاع از احتمال وقوع زلزله، نكات مهندسی در ساختشان رعایت نشده و مرگ و غم و سیاهی ببار می آورند.

1401/12/02
|
12:09
دسترسی سریع