محمد اصغری كارشناس هواشناسی

هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای ساكنان استان خراسان رضوی و مسافران عازم مشهد در خصوص بارش های خطرناك.

1402/03/02
|
11:47
دسترسی سریع