نزدیکترین مقارنه مشتری و زحل در ایران شهر زابل سیستان

نزدیکترین مقارنه مشتری و زحل بعد 400 سال
آخرین باری که دو سیاره زحل و مشتری از نقطه دید ما روی کره زمین تا این اندازه به هم نزدیک شده‌اند تقریباً 400 سال می‌گذرد، اما این رویداد 800 سال پیش در شب اتفاق افتاده است.

آخرین باری که دو سیاره زحل و مشتری از نقطه دید ما روی کره زمین تا این اندازه به هم نزدیک شده‌اند تقریباً 400 سال می‌گذرد، اما این رویداد 800 سال پیش در شب اتفاق افتاده است. این نخستین‌بار از دوران گالیله دانشمند قرن هفدهم میلادی است که این دو سیاره منظومه شمسی از زمین تا این اندازه به یکدیگر نزدیک دیده می‌شوند؛ پدیده‌ای که مقارنه یا همدمی نامیده می‌شود.

1399/10/02
|
11:10
دسترسی سریع