مسجد من - مسجد والی ایلام

تهیه کننده : مجید امجدی فرد
گوینده : خانم گردکاهه

مسجد والی قدیمیترین مسجد ایلام است که قدمتش به 90 سال پیش میرسد و امروزه یکی از دیدنی های ایلام محسوب
میشود. از آنجا که این مسجد به وسیله والی پشتکوه بنا شده، به همین نام نیز معروف است.

1400/08/25
|
08:20
دسترسی سریع