مسجد امام صادق (ع) تهران

تهیه کننده : مجید امجدی فرد
گوینده : خانم واعظ پور
زمان پخش: اذان ظهر رادیو پیام

این مسجد به دلیل مجاورت با میدان فلسطین، به محل برگزاری راهپیمایی ها و همایش هایی در حمایت از مردم مظلوم
فلطسین تبدیل شده است.
در سال 1386 افتتاح شده است. درحال حاضر مسجد امام صادق با گنبدی به ارتفاع 46 متر ودهانه 21 متر بزرگترین
گنبد مسجد درتهران است.
فضای قدسی گنبدخانه با نقوش گل وگیاه واسماء االله بر روی 14 ستون استوار است ، هر یک از این ستونها با نام مقدس
یکی ازچهارده معصوم (علیهم السلام) مزین گردیده .
پوش زیرین گنبد رسمی، مشبک با روکش برنزی بوده وبا ترکیب 313 عدد چراغ سفید - به عدد اصحاب بدر وامام
زمان(عج)- ویک عددچراغ سبز در مرکز آن ، به شکل هاله ای نورانی در مقابل فضای قدسی گنبداصلی قرار گرفته است.
دیوارهای شبستان به تعداد 110 عدد تابلوسنگ مرمرین ومنحصر به فرد پوشش داده شده است ،که هریک از آنها حاوی
نقوش قرینه کاملا طبیعی ابروباد است .
نورپردازی شبستان مسجد بصورت غیر مستقیم بوده و منابع نور از دید ناظر، مخفی می باشد. در چهار گوشه شبستان
کتیبه های عمودی حاوی 99 عدد اسماء الحسنی وکتیبه های مسین با آیات قرآنی مزین میباشد . در تزئینات داخلی
سعی شده از بیشتر هنرهای اصیل ایرانی مانند گچ بری ، سنگ تراشی ، آئینه کاری، کاشیکاری ، قلم زنی و ...استفاده
گردد.

1400/08/26
|
16:06
دسترسی سریع