حکایت ساخت تصنیف «بازهوای وطنم» از زبان استاد محمد رضا لطفی

استاد محمدرضا لطفی در این کلیف خاطره ساخت تصنیف بازهوای وطنم در دستگاه شور را تعریف می‌کند.

استاد محمدرضا لطفی-استاد شهیر تار- در یکی از اجراهای صحنه‌ای خود خاطره‌ای تعریف می‌کند از خلق فی البداهة تصنیف بازهوای وطنم.
ایشان توضیح می‌دهد که این تصنیف پیش از آن در آواز افشاری اجرا شده بود و ایشان در محفلی خصوصی با استاد شجریان، به صورت فی البداهه، این تصنیف را در دستگاه شور اجرا کردند.

1400/10/07
|
12:08
دسترسی سریع