سخنان استاد ابتهاج دربارة شعر و شعرخوانی

استاد ابتهاج در این کلیپ درباره شعر و شعرخوانی سخن می گویند

استاد هوشنگ ابتهاج(سایه) از استادان تاثیرگذار بر غزل و شعر معاصر در یکی از جلسات شعرخوانی خود از خاطرات خود دربارة شعر و شعرخوانی سخن گفته اند که بخشی از آن را به اتفاق می بینیم.

1400/10/21
|
10:38
دسترسی سریع