بسته صوتی 1400/08/10

.

تزریق بیش از 87میلیون دوز واکسن در کشور . مجوز تزریق 2 واکسن داخلی کرونا . تصمیم درباره لغو منع تردد شبانه کرونایی . بازگشایی دانشگاهها با شیوه نامه های بهداشتی . اتصال 3100 پمپ بنزین در کشور به سامانه هوشمند سوخت . حذف قیمت گذاری های مضر در صنایع بورسی . تغییر نظام قیمت گذاری خودرو . بسیج امکانات نظارتی بر شبکه توزیع .

1400/08/10
|
14:55
دسترسی سریع