سید ابراهیم رئیسی: جذابیت در تولید با كاستن از مالیات تولیدكنندگان/ كاهش جذابیت در ارز و زمین و طلا

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای سید ابراهیم رئیسی

1400/03/18
|
11:56
4
219 کاربر
3%
8%
12%
13%
62%

- ایجاد جذابیت برای تولید: برای تولیدكنندگانی كه تولیدشان دچار مشكل شده
- كاهش جذابیت امور اقتصادی غیرمولد
- از دست دادن جذابیت ارز و زمین و طلا و ...
- كاستن از مالیاتی كه تولیدكنندگان با شیب پایین تر و ملایم كنیم
- زمین به جای كشاورزی و سكونت تبدیل به سرمایه و ابزار سوداگری شدهاست: تبدیل سند عادی را به سند رسمی

دسترسی سریع