سید ابراهیم رئیسی: جذابیت در تولید با کاستن از مالیات تولیدکنندگان/ کاهش جذابیت در ارز و زمین و طلا

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای سید ابراهیم رئیسی

1400/03/18
|
11:56
4
211 کاربر
3%
8%
10%
12%
64%

- ایجاد جذابیت برای تولید: برای تولیدکنندگانی که تولیدشان دچار مشکل شده
- کاهش جذابیت امور اقتصادی غیرمولد
- از دست دادن جذابیت ارز و زمین و طلا و ...
- کاستن از مالیاتی که تولیدکنندگان با شیب پایین تر و ملایم کنیم
- زمین به جای کشاورزی و سکونت تبدیل به سرمایه و ابزار سوداگری شدهاست: تبدیل سند عادی را به سند رسمی

دسترسی سریع