محسن رضایی: یارانه 450 هزار تومانی برای 40 میلیون نفر/ ایجاد یک میلیون مسکن بافت‌های فرسوده

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای محسن رضایی

1400/03/18
|
12:02
2
33 کاربر
27%
30%
12%
3%
27%

- انتقال قدرت از مرکز به استان ها
- اختصاص یارانه 450 هزار تومانی برای 40 میلیون نفر تضمین می کنم
- ایجاد یک میلیون مسکن به صورت احیای بافت‌های فرسوده
- جبران خسارات بورس و ایجاد ایالت های اقتصادی را طبق قانون

دسترسی سریع