محسن رضایی: یارانه 450 هزار تومانی برای 40 میلیون نفر/ ایجاد یك میلیون مسكن بافت‌های فرسوده

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای محسن رضایی

1400/03/18
|
12:02
2
34 کاربر
26%
29%
11%
5%
26%

- انتقال قدرت از مركز به استان ها
- اختصاص یارانه 450 هزار تومانی برای 40 میلیون نفر تضمین می كنم
- ایجاد یك میلیون مسكن به صورت احیای بافت‌های فرسوده
- جبران خسارات بورس و ایجاد ایالت های اقتصادی را طبق قانون

دسترسی سریع