عبدالناصر همتی: اصلاحات اقتصادی سریع

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای عبدالناصر همتی

1400/03/18
|
12:08
3
52 کاربر
11%
9%
21%
11%
46%

- اصلاحات اقتصادی سریع
- مخالفت با قیمت دستوری
- انجام كشت و آبیاری در كشاورزی

دسترسی سریع