عبدالناصر همتی: اصلاحات اقتصادی سریع

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای عبدالناصر همتی

1400/03/18
|
12:08
3
51 کاربر
11%
9%
19%
11%
47%

- اصلاحات اقتصادی سریع
- مخالفت با قیمت دستوری
- انجام کشت و آبیاری در کشاورزی

دسترسی سریع