سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی: تورم به زیر 5 درصد/ ایجاد اشتغال با حداقل معیشت 4.5 تا 5 میلیون نفر/ بسته های 300 هزار تومانی

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

1400/03/18
|
12:20
3
23 کاربر
4%
17%
17%
30%
30%

- حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم
- اصلاحات ساختاری بانک ها
- گسترش تولید، تقویت تولید، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل قیمت در بازار
- تورم به زیر 5 درصد در چهار سال
- پیش بینی صندوق اعتبار خانواده و 500 میلیون تومان اعتبار برای زوج های جوان
- ایجاد اشتغال با حداقل معیشت 4.5 تا 5 میلیون نفر در سه سال اول
- ایجاد هزینه خانوار شامل خوراک، ریزمغزی ها، انواع پروتئین ها و کالری ها و بسته های 300 هزار تومانی

دسترسی سریع