علیرضا زاکانی: مبارزه با فساد اقتصادی و مالیات درست و توجه به تولید

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای علیرضا زاکانی

1400/03/18
|
12:26
3
19 کاربر
21%
10%
15%
15%
36%

- مبارزه با فساد اقتصادی، دیوان‌سالاری و همچنین رشد اقتصادی و توزیع مناسب ثروت
- مالیات درست، توجه به تولید و استفاده از ظرفیت‌های کشور

دسترسی سریع