علیرضا زاكانی: مبارزه با فساد اقتصادی و مالیات درست و توجه به تولید

رئوس برنامه‌های اقتصادی آقای علیرضا زاكانی

1400/03/18
|
12:26
3
25 کاربر
20%
12%
20%
16%
32%

- مبارزه با فساد اقتصادی، دیوان‌سالاری و همچنین رشد اقتصادی و توزیع مناسب ثروت
- مالیات درست، توجه به تولید و استفاده از ظرفیت‌های كشور

دسترسی سریع